openbaar

Openbaar Faillissementsverslag

Hier treft u de openbare verslagen aan van de faillissementen waarvan mr. Velthuizen door de Rechtbank is aangesteld tot curator. In beginsel zal iedere drie maanden aan de Rechtbank een algemeen faillissementsverslag ex art. 73a faillissementswet uitgebracht worden.

Van natuurlijke personen zijn de verslagen slechts in te zien bij de griffie van de Rechtbank Noord-Holland.

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u zich wenden tot de curator of de faillissementsmedewerkster.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het faillissement, selecteert u hieronder het gewenste faillissement voor meer informatie.

Faillissementsverslagen

Maak hier onder een keuze