FG Projects BV

openbaar

Insolventiegegevens zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beƫindigen van de insolventie. Indien er verzoeken zijn met betrekking tot insolventies langer dan zes maanden na beƫindigen van de insolventie, dient hiertoe een schriftelijk verzoek te worden gedaan aan de curator.