Flink VOF

openbaar

Insolventiegegevens zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindigen van de insolventie. Indien er verzoeken zijn met betrekking tot insolventies langer dan zes maanden na beëindigen van de insolventie, dient hiertoe een schriftelijk verzoek te worden gedaan aan de curator.