DSC01500-bewerkt

Wat is een TOM-zitting?

Als u door de politie als verdachte bent gehoord vanwege het plegen van een strafbaar feit, dan kan het zo zijn dat u daarna een oproep voor een TOM-zitting ontvangt. TOM-zitting staat voor Transactie Openbaar Ministerie. Vaak staat er in deze brief dat het Openbaar Ministerie (het OM) het strafbare feit, waarvan u wordt verdacht, wil afhandelen zonder de tussenkomst van een rechter.

De TOM-zitting vindt plaats bij de Rechtbank. Moet ik nu wel of niet bij de rechter komen?
Ook al vindt dit gesprek plaats in het gebouw van de Rechtbank; bij een TOM-zitting hoeft u niet voor de rechter te verschijnen. De uitnodiging is verzonden door het OM. Het gesprek vindt plaats met een vertegenwoordiger van het OM en niet met een rechter. In de meeste gevallen heeft u een gesprek met een parketsecretaris die in opdracht van de Officier van Justitie handelt. Het kan ook zijn dat u met de Officier van Justitie zelf een gesprek heeft.

Heb ik bij een TOM-zitting een advocaat nodig?
Een oproep voor een TOM-zitting krijgt u alleen in relatief lichte strafzaken, waarbij het OM beoordeelt dat het bewijs (zo goed als) rond is. Zwaardere strafzaken of zaken van verdachten die vaker in aanraking komen met politie en justitie, legt het OM nog steeds aan de rechter voor.

Het is goed om te weten dat een advocaat bij een oproep voor een TOM-zitting de zaak van alle kanten kan bekijken. Vaak blijkt namelijk na opvraging van het dossier dat het bewijs toch minder “rond” is als het OM in eerste instantie aanneemt of dat getuigen niet zijn gehoord terwijl hun verklaringen wel een ander licht op de zaak kunnen werpen. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot een (voorwaardelijk) sepot. Hiermee bedoelen we dat het OM de verdachte niet langer zal vervolgen voor deze zaak. Ook kunnen persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden tijdens het incident leiden tot niet verdere vervolging.

Ik krijg een voorstel van het OM; moet ik dit accepteren?
Tijdens de TOM-zitting stelt het OM u vragen over wat er is voorgevallen en wat uw persoonlijke omstandigheden waren. Daarna geeft het OM zijn / haar visie weer en doet u als het ware een voorstel, zodat de rechter komt. Dit voorstel kan bijvoorbeeld zijn een werkstraf, een geldboete, een schadevergoeding, een combinatie van deze voorbeelden maar ook: verplicht contact opnemen (en onderhouden) met de Reclassering en het opvolgen van hun aanwijzingen. Het voorstel van het OM wordt doorgaans vastgelegd in een strafbeschikking. Aan u de keuze of u het voorstel accepteert.

Hoe nu verder?
Als u het voorstel van het OM accepteert, dan is de zaak daarmee afgedaan. U moet zich daarna natuurlijk wel houden aan de afspraken uit het voorstel. Als u het voorstel niet accepteert dan zal de zaak alsnog naar de rechter gaan. Indien het voorstel aan u wordt uitgereikt in de vorm van een strafbeschikking, dient u hiertegen binnen 2 weken verzet aantekenen. Ook als u zich niet aan de afspraken houdt, moet u alsnog bij de rechter komen.

Mr. Velthuizen staat u graag bij
Indien u een oproep voor een TOM-zitting heeft ontvangen, raden wij u aan contact op te nemen met een advocaat voor advies en bijstand. Mr. Velthuizen staat al meer dan 25 jaar met succes verdachten bij, ook bij TOM-zittingen. Weet dat u met mr. Velthuizen er niet alleen voor staat.

Vragen? Of heeft u een oproep voor een TOM-zitting ontvangen?

Neem vrijblijvend contact op. Mr. Velthuizen staat u graag te woord.

Direct contact