DSC01500-bewerkt

Hoe lang mag de politie een verdachte vasthouden?

De eerste 9 uur
Op het moment dat een verdachte door de politie wordt aangehouden wordt de verdachte naar het politiebureau gebracht en daar zo spoedig mogelijk voorgeleid voor een hulpofficier van justitie. Een hulpofficier van justitie is, kort gezegd, een politieagent met extra bevoegdheden. Vanaf dat moment mag de verdachte voor een periode van 9 uur op het politiebureau worden vastgehouden voor verhoor. De nachtelijke uren, tussen middernacht en 9 uur ’s ochtends tellen hierbij niet mee.

Binnen deze termijn van 9 uur zal de verdachte gehoord worden en zal de politie onderzoek doen naar het strafbare feit. Voordat deze 9 uren zijn verstreken zal de politie contact opnemen met de Officier van Justitie en die bepaalt of de verdachte langer vastgehouden dient te worden, of dat de verdachte in vrijheid wordt gesteld.

Binnen deze periode van 9 uur dient de verdachte ook een advocaat gesproken te hebben. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar deze bijdrage op onze website.

Na de eerste 9 uur
Diverse omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de Officier van Justitie tot de beslissing komt iemand langer vast te houden. De meest voorkomende redenen zijn:
- er is sprake van een zeer ernstig strafbaar feit;
- het onderzoek door de politie naar het strafbare feit is nog niet afgerond en voor het onderzoek is het van belang dat de verdachte nog langer vast blijft zitten;
- de verdachte heeft een strafblad welke zodanig is dat dit het langer vasthouden van een verdachte noodzakelijk maakt, dan wel zijn er andere omstandigheden omtrent de persoon van de verdachte, dan wel het strafbare feit, welke het langer vasthouden van de verdachte noodzakelijk maakt.

De inverzekeringstelling
Wanneer de Officier van Justitie besluit dat de verdachte langer op het politiebureau vastgehouden dient te worden, wordt deze door de hulpofficier van justitie in verzekering gesteld. De inverzekeringstelling geldt altijd voor een termijn van 3 dagen, maar dat betekent niet per definitie dat de verdachte ook daadwerkelijk nog 3 dagen langer op het politiebureau dient te verblijven.

In de meeste gevallen wordt een verdachte in verzekering gesteld omdat het politieonderzoek nog niet is afgerond en de politie simpelweg meer tijd nodig heeft. Wanneer het politieonderzoek dusdanig ver is gevorderd dat het niet langer noodzakelijk is dat de verdachte nog blijft vastzitten, dan kan de Officier van Justitie de opdracht geven om de verdachte alsnog te laten gaan, ook al zijn de 3 dagen nog niet voorbij.

Binnen deze 3 dagen zal de Officier van Justitie een beslissing dienen te nemen of de verdachte in vrijheid wordt gesteld of dat de verdachte nog langer moet worden vastgehouden. Als de verdachte in vrijheid wordt gesteld, dan kan aan de verdachte een strafbeschikking, een oproep voor een TOM-zitting (ook wel een taakstrafzitting), of een dagvaarding worden meegegeven.

Wanneer de Officier van Justitie besluit dat een verdachte langer moet worden vastgehouden, dan zal deze een verzoek moeten indienen bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter) om hiervoor toestemming te krijgen en vangt de fase van de voorlopige hechtenis aan.

Mr. Velthuizen staat u graag bij
De advocaat speelt in deze fase een belangrijke rol. De advocaat voorziet de verdachte van bijstand en advies, komt op voor de rechten van de verdachte en zal zich ervoor inspannen dat de verdachte zo spoedig mogelijk in vrijheid wordt gesteld.

Formeel als het moet, praktisch als het kan en altijd gericht op het beste resultaat. Mr. Velthuizen staat al meer dan 25 jaar verdachten bij en meestal met succes. Weet dat u met mr. Velthuizen er niet alleen voor staat.

Direct contact