DSC01500-bewerkt

Ik moet op het politiebureau komen

Er zijn diverse redenen denkbaar waarom de politie iemand uitnodigt op het politiebureau te verschijnen, maar doorgaans worden mensen uitgenodigd het politiebureau te komen om:
- een verklaring af te leggen als getuige;
- als verdachte gehoord te worden ten aanzien van een strafbaar feit.

De vraag die vaak wordt gesteld is of het verplicht is om aan een dergelijke oproep gehoor te geven. Het antwoord hierop is een simpel nee, maar hiermee gaan we te kort door de bocht. Ook al bent u niet verplicht aan een verzoek van de politie gehoor te geven: het niet voldoen hieraan kan (vervelende) gevolgen hebben.

Verdachte
Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit, dan kan de Officier van Justitie en de politie besluiten u niet aan te houden, maar u uit te nodigen om op het politiebureau te verschijnen om als verdachte gehoord te worden. Deze beslissing wordt meestal niet genomen in zaken waarbij er sprake is van een ernstig strafbaar feit. Na het verhoor bent u weer vrij om te gaan. Indien u geen gehoor geeft aan de uitnodiging, dan zal doorgaans wel de beslissing worden genomen u aan te houden.

Soms kiest de politie ervoor een verdachte op het politiebureau aan te houden. Dat betekent dat een verdachte wordt gevraagd op het politiebureau te verschijnen, waarna tot aanhouding over te gaan. Het is derhalve raadzaam op voorhand te achterhalen of de politie van plan is u aan te houden, indien u op het politiebureau verschijnt.

Indien u een dergelijke uitnodiging heeft ontvangen, raden wij u aan eerst een advocaat te raadplegen voordat u gehoor geeft aan de oproep van de politie. Met de advocaat kunt u de zaak bespreken en deze zal u niet alleen informatie verschaffen over uw rechten, maar u vooral van advies voorzien. Indien nodig kan een advocaat ook met u meegaan naar het politieverhoor.   

Getuige
Het kan zijn dat u mogelijk getuige bent geweest van een strafbaar feit en dat de politie u vragen wilt stellen omtrent hetgeen u heeft waargenomen. In zijn algemeenheid zal het voor u geen nadelige gevolgen hebben aan het verzoek van de politie gehoor te geven: u legt uw verklaring af en u zult waarschijnlijk nooit meer iets over de desbetreffende zaak horen, tenzij de zaak de media weet te halen. Waar u zich wel bewust van dient te zijn is dat er een proces-verbaal zal worden opgemaakt van uw verhoor en daarin worden uw naw-gegevens vermeld. Dit proces-verbaal maakt onderdeel uit van het dossier, welke ter beschikking wordt gesteld aan de advocaat en hiermee ook de verdachte. Daar staat tegenover dat dat niet per se tot problemen hoeft te leiden.

Waar sommige getuigen zich ook bewust van dienen te zijn is het gegeven dat de scheidslijn tussen een getuige en een verdachte op voorhand niet altijd even duidelijk is. Soms is de rol van een getuige dusdanig dat deze wellicht het risico loopt op enig moment van getuige te promoveren naar een verdachte. Behoedzaamheid is hierbij dus op zijn plaats.

Mocht u een oproep hebben gekregen om u op het politiebureau te melden om als getuige gehoord te worden en u twijfelt of u hieraan gehoor dient te geven, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen. Mr. Velthuizen zal de kwestie met u bespreken en u van gedegen advies voorzien.

Mocht u besluiten geen gehoor te geven aan de oproep van de politie u te melden op het politiebureau om gehoord te worden als getuige, dan dient u bewust te zijn van het volgende. Het kan namelijk zijn dat de Officier van Justitie, dan wel de verdediging het van belang vindt van u te horen wat u heeft waargenomen. In dat geval kan de Rechter-Commissaris u oproepen om te verschijnen op de rechtbank om als getuige een verklaring af te leggen. Het is verplicht om aan deze oproep gehoor te geven: het niet voldoen hieraan is strafbaar. Uw werkgever is ook verplicht u vrij te geven om aan de oproep van de Rechter-Commissaris gehoor te geven.

Mr. Velthuizen staat u graag bij
Formeel als het moet, praktisch als het kan en altijd gericht op het beste resultaat. Mr. Velthuizen staat al meer dan 25 jaar verdachten bij en met succes. Weet dat u met mr. Velthuizen er niet alleen voor staat.

Direct contact