DSC01500-bewerkt

Wat is een strafbeschikking?

Het opleggen van een straf voorbehouden aan de rechter, maar om de rechterlijke macht te ontzien en de doorlooptijden van strafzaken te verkorten, is de Wet OM-afdoeningen per 1 februari 2008 in werking getreden. Deze wet regelt, kort gezegd, dat het Openbaar Ministerie als het ware op de stoel van de rechter mag zitten en een verdachte een straf mag opleggen. Derhalve vindt de afdoening van de strafzaak buiten de rechter om plaats.

Welke straffen mogen opgelegd worden bij een strafbeschikking
Dat betekent dat wanneer het Openbaar Ministerie van mening is voldoende bewijzen te hebben tegen een verdachte, waarbij het gaat om een relatief licht vergrijp, de Officier van Justitie een strafbeschikking mag uitreiken aan de verdachte. De volgende straffen en maatregelen kunnen door de Officier van Justitie bij strafbeschikking aan de verdachte worden opgelegd:

- het betalen van een geldboete;

- het verrichten van een taakstraf van maximaal 180 uur (bij minderjarigen maximaal 60 uur);

- de ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van maximaal 6 maanden;

- de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer;

- het zich houden aan voorwaarden, zoals zich melden bij de reclassering, een contactverbod, enz.

- de onttrekking aan het verkeer van bepaalde goederen.

Het opleggen van een gevangenisstraf kan niet bij een strafbeschikking: dat blijft voorbehouden aan de rechter.

Strafblad
Ook al is een strafbeschikking een buitengerechtelijke afdoening: de strafbeschikking staat in veel gevallen gelijk aan een veroordeling door de rechter. Een strafbeschikking heeft net zoals een gerechtelijke veroordeling een aantekening op het strafblad tot gevolg, hetgeen tot de nodige problemen kan leiden wanneer iemand een verklaring omtrent het gedrag nodig heeft.

Verzet
Indien u het niet eens bent met een strafbeschikking dient u binnen 2 weken verzet in te stellen bij de rechtbank. Dit heeft tot gevolg dat de strafzaak wel door een rechter wordt beoordeeld. U zult dan te zijner tijd een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de rechter, die dan uw zaak opnieuw zal beoordelen.

Problemen met de strafbeschikking
Onderzoek heeft in 2017 uitgewezen dat wel het één en ander op te merken is aan de praktijk van de strafbeschikkingen. De strafbeschikking zorgt er voor dat een strafzaak relatief snel kan worden afgewikkeld, maar zodra er verzet wordt aangetekend tegen een strafbeschikking is de snelheid ver te zoeken. Het duurt doorgaans lang voordat het Openbaar Ministerie tot dagvaarding van de verdachte over gaat. Daarnaast lijkt de snelheid ten koste te gaan van de zorgvuldigheid, nu uit onderzoek is gebleken dat in veel gevallen de rechter toch tot een ander oordeel komt dan de Officier van Justitie die de strafbeschikking heeft opgelegd.

Indien aan u een strafbeschikking is opgelegd is het aan te raden deze kritisch tegen het licht te houden en hierover advies in te winnen bij een advocaat.

 

Mr. Velthuizen staat u graag bij
Formeel als het moet, praktisch als het kan en altijd gericht op het beste resultaat. Mr. Velthuizen staat al meer dan 25 jaar verdachten bij, ook bij strafbeschikkingen. Weet dat u met mr. Velthuizen er niet alleen voor staat.

 

Direct contact