DSC01500-bewerkt

Wat doet een advocaat als iemand vastzit op het politiebureau?

Eerst maar eens een misverstand uit de wereld helpen. Een piketadvocaat werkt niet voor de overheid of justitie. Een piketadvocaat is een, in het strafrecht gespecialiseerde, onafhankelijke advocaat die beschikbaar is om verdachten zo snel mogelijk na hun aanhouding bij te staan. Mr. Velthuizen draait al meer dan 25 jaar mee als piketadvocaat.

Mr. Velthuizen is als piketadvocaat geregistreerd en verleent gespecialiseerde juridische bijstaand aan verdachten op de politiebureaus in Zaanstreek- Waterland, Schiphol en indien nodig, ook elders in het land. Goed om te weten is dat, als een verdachte wordt aangehouden voor een misdrijf, de kosten voor bijstand van een advocaat voor rekening zijn van de staat.

Rechten
Vanaf het moment van aanhouding heeft een verdachte bepaalde rechten die de politie moet respecteren. Ook moet de politie zich aan bepaalde regels houden. Bij een aanhouding moet de politie de verdachte wijzen op zijn zwijgrecht. De politie moet de verdachte ook vertellen dat hij of zij recht heeft om met een advocaat te overleggen. Dit noemen we recht op consultatie. Let op: de verdachte moet zijn advocaat kunnen spreken voordat het eerste verhoor gaat plaatsvinden.

Doe nooit afstand!
Het is mogelijk om van het recht op consultatie afstand te doen. Daarmee kiest een verdachte ervoor om door de politie gehoord te worden, zonder dat hij of zij eerst een piketadvocaat heeft gesproken. Ons advies is om dit nooit te doen en altijd eerst een advocaat te spreken. Niet alleen kunnen wij de zaak met een verdachte doornemen. Ook geven wij gedegen advies over een af te leggen verklaring tijdens het verhoor en over een eventueel vervolg bij de rechter. De eerste verklaring van de verdachte kan namelijk van grote invloed zijn op de rest van het proces. De politie is verplicht om de advocaat die de verdachte bij voorkeur aangeeft, eerst in kennis te stellen.

De advocaat is bij het verhoor
De verdachte heeft het recht op bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor. Ook mag de advocaat het verhoor onderbreken voor overleg met de verdachte. Voor de verruiming van de mogelijkheden die een advocaat zou moeten hebben tijdens een verhoor, maakt de advocatuur zich nog steeds sterk. Ook van dit recht mag een verdachte af zien, doch raden wij aan dit nimmer te doen, of pas na overleg met de advocaat.

Hoe lang mag de politie een verdachte vasthouden?
Het is niet zo dat een verdachte eindeloos kan worden ingesloten op het politiebureau. Een verdachte mag na aankomst op het politiebureau voor 9 uur worden opgehouden. (De uren tussen 0.00 uur en 9.00 uur tellen niet mee). Binnen deze 9 uur is het de bedoeling dat de verdachte een advocaat gesproken heeft en ook het eerste verhoor moet bij voorkeur zijn geweest zodat duidelijk is wat er verder met de verdachte gaat gebeuren. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze bijdrage op onze website.

Vrij of langer vast?
Op vrije voeten of langer op het politiebureau blijven; dat bepaalt niet de politie maar de Officier van Justitie. Ook na afronding van het politieonderzoek beoordeelt de Officier van Justitie opnieuw of de verdachte alsnog wordt vrijgelaten.

Als vrijlating niet mogelijk is dan wordt de verdachte overgebracht naar de Rechtbank, waar een onderzoeksrechter (Rechter-Commissaris) beoordeelt of de verdachte terecht is aangehouden, maar ook of de verdachte langer vast moet blijven zitten. Belangrijk om te weten is dat ook hierbij de verdachte recht heeft op bijstand van een advocaat.

 

Mr. Velthuizen staat u graag bij
Formeel als het moet, praktisch als het kan en altijd gericht op het beste resultaat. Mr. Velthuizen staat al meer dan 25 jaar verdachten bij en zeer vaak slaagt hij er in de rechters ervan te overtuigen zijn cliënten al dan niet onder voorwaarden in vrijheid te stellen. Weet dat u met mr. Velthuizen er niet alleen voor staat.

 

Direct contact