DSC01506-bewerkt

Bestuursrecht

De wereld van het bestuursrecht is dynamisch, juridische veranderingen volgen elkaar snel op. Voor ondernemers en particulieren is het lastig, zo niet ondoenlijk, om hiervan op de hoogte te blijven. In deze ontwikkelingen staat Velthuizen Advocatuur haar cliƫnten bij, geeft uitstekend juridisch advies en voert zo nodig procedures.

Ons kantoor behartigt zowel de belangen van ondernemingen als particulieren. Juist omdat wij alle partijen adviseren, kunnen we iedere bestuursrechtelijke procedure, ieder rechtszaak, vanuit verschillende oogpunten bekijken. Om u optimaal van dienst te zijn, worden we graag vroegtijdig bij uw zaak betrokken. Vaak kan namelijk een juridisch geschil worden voorkomen door processen op tijd bij te sturen. Dankzij ons vakkundig en vroegtijdig advies kunt u geschillen tot een minimum beperken en langdurige en zeer kostbare procedures voorkomen. De adviespraktijk is daarom een belangrijk onderdeel van ons kantoor.

Zienswijze, voornemen, bezwaar en beroep

Tegen een voornemen of besluit van overheidsinstanties kan een zienswijze, bezwaar of beroep worden ingediend. De daarin aangevoerde gronden moeten worden meegenomen bij de nieuwe beslissing. Als de beslissing negatief is dan kunnen wij met u naar de bestuursrechter gaan. Daarna is hoger beroep mogelijk.

Voorlopige voorzieningen

Bij spoedeisende zaken kan de advocaat een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter vragen, zodat u de beslissing van overheidsinstantie niet langer hoeft af te wachten. Bij zaken als weigering of intrekking van een uitkering of een andere sanctie van de overheid kunnen de gevolgen van de beslissing voor u consequenties hebben. Dit kan voorkomen worden door een dergelijke procedure op te starten.

Wordt u geconfronteerd met de overheid en heeft u behoefte aan advies? Kudret Yigit is de persoon bij Velthuizen Advocatuur die gespecialiseerd is in bestuursrecht.

Zij heeft hier jarenlang ervaring mee en kan zich echt een specialist noemen.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Weigering, intrekking of afwijzing uitkeringen door de gemeente
 • Werkloosheidwet (WW), Ziektewet (ZW), WAO, WIA etc.
 • Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)
 • Educatieve maatregel alcohol/gedrag
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
 • Bestuurlijke dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete
 • Rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
 • Vergunningen
 • Bestemmingsplannen
 • Nadeelcompensatie
 • Planschade
 • Wet algemene bepalingen (Wabo)
 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 • Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor verdere informatie en advies kunt u contact opnemen met Kudret Yigit, k.yigit@velthuizenadvocatuur.nl.

Direct contact

Rechtsgebieden