DSC01501-bewerkt

Erfrecht

Een erfenis is het geheel van bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat voor zijn nabestaanden. In het erfrecht worden alle rechten en plichten van de erfgenaam op een rijtje gezet, de omvang en samenstelling van de erfenis bepaald en wordt geregeld hoe de erfenis verdeeld dient te worden. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar het geval dat de overledene, de erflater, bij testament over zijn nalatenschap heeft beschikt en die waarin deze dat niet heeft gedaan.

Dit is ook van belang voor de vraag wie er allemaal als erfgenaam kan worden aangemerkt bij de verdeling van de nalatenschap. Hierbij kan het ook voorkomen dat één (of meer) van de erfgenamen is (zijn) overleden, waardoor diens kinderen op hun beurt, bij plaatsvervulling, zelf erfgenaam worden.

Voorts kan het zo zijn dat de erflater bij testament één of meer kinderen heeft onterfd. Dit hoeft niet te betekenen dat het betrokken kind dan geen aandeel krijgt van de erfenis, maar kan dat kind slechts aanspraak maken op diens legitieme (wettelijke) aandeel.

Wordt u geconfronteerd met een erfrecht kwestie en behoeft u advies? Mr. Velthuizen is gespecialiseerd in erfrecht. Voor meer informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.