DSC01504-bewerkt

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht behandelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer, in het bijzonder de rechten en verplichtingen jegens elkaar. Deze worden onder meer beschreven in de Wet, maar ook in andersoortige regelingen en afspraken tussen werkgever(s) en werknemer(s). De basis vormt in de regel de (arbeids)-overeenkomst. Deze overeenkomst is een belangrijk uitgangspunt voor wat de werkgever en werknemer van elkaar mogen en mochten verwachten. De belangen van deze partijen kunnen botsen. Het kan om verschillende reden voorkomen dat afscheid moet worden genomen van één of meer werknemers. De vraag is dan wanneer dat mag, welke termijnen hiervoor gelden en welke procedure daarvoor noodzakelijk is. Voor de werknemer is dan goed te weten dat zijn rechten in de Wet zijn vastgelegd en verweer kan worden gevoerd tegen een (onterecht) ontslag, of als een bepaalde wettelijke en/of overeengekomen vergoeding niet wordt betaald door de werkgever. In alle gevallen vormt het arbeidsrecht de basis om, bij een arbeidsconflict, de juiste wegen te bewandelen. In veel gevallen is het in het belang
van zowel de werkgever als de werknemer om in onderling overleg een oplossing te
vinden.

Heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer? Neem vrijblijvend contact met
ons op, wij helpen u graag verder.

Direct contact

Rechtsgebieden