rechtsgebieden

Rechtsgebieden

De rechtspraak is opgedeeld in drie rechtsgebieden; civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.

Kantonrechtspraak is een bijzondere vorm van rechtspraak, hieronder vallen onder meer arbeidszaken en huurzaken.

Met welk rechtsgebied u te maken krijgt is afhankelijk van de aard van de zaak. In het civiele recht gaat het om conflicten tussen particulieren en instanties onderling of tussen elkaar. Ook het faillissementsrecht valt hieronder. In het strafrecht oordeelt een rechter of een persoon een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor een straf moet krijgen. In het bestuursrecht staan besluiten van de overheden centraal. Als men het niet eens is met een beslissing van een bestuursorgaan en hiertegen bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kan men dit laten toetsen door de bestuursrechter.

Heeft u juridisch advies nodig?

De Rechtsgebieden waar ons kantoor in gespecialiseerd is vindt u hier op onze website. Kortom, als u juridisch advies nodig heeft bent u bij Velthuizen Advocatuur aan het juiste adres.

Direct contact