Schulden? Daar ben je toch binnen drie jaar van af!

Het lijkt simpel maar dat is het niet altijd. Je hebt schulden en lukt het niet om via de gemeente een regeling te treffen. Dan is er altijd nog de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Zie ook schulden oplossen met de WSNP. Toch gaat het nog wel eens mis met de toelating of tijdens de schuldsanering. Wij spreken met recht al meer dan 20 jaar uit ervaring.

Van je partner moet je het hebben
Een verzoek indienen bij de rechtbank voor schuldsanering is nog wel te doen zonder professionele hulp zou je denken. Maar stel nou dat je partner met de noorderzon is vertrokken of dat je partner van je wil scheiden nadat je je schulden hebt opgebiecht of dat hij of zij gewoon niet wil meewerken. Dan heb je deskundig advies nodig.

Afgewezen
Het kan ook zijn dat de rechter het verzoek afwijst en je dus niet tot de schuldsanering wordt toegelaten. De rechtbank moet een goed oordeel kunnen geven. Daarvoor is het belangrijk dat het verzoek zo volledig en uitgebreid mogelijk is ingevuld. Je hebt niet alleen een gemeentelijke verklaring nodig waarin staat welke aflossingsmogelijkheden er zijn maar je moet ook kunnen uitleggen waarom het niet is gelukt om buiten de rechtbank om met je schuldeisers tot een regeling te komen.

In beroep
De rechtbank kijkt streng of iemand aan de voorwaarden voldoet. Je moet kunnen aantonen dat je de schulden niet meer kunt betalen. Ben je ‘te goeder trouw’ geweest toen je de betalingsverplichtingen aanging? Heb je alles goed aan de rechter kunnen uitleggen? Wij kunnen met je bespreken of er zaken over het hoofd zijn gezien en of het nodig is om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter.

Denk je dat je goed bezig bent?
Wat als je wel bent toegelaten tot de schuldsanering en je denkt dat je je netjes aan de regels houdt. De bewindvoerder is op huisbezoek geweest. Je hebt je administratie afgegeven. Je hebt een lijst ondertekend waarop precies stond welke baten (opbrengsten) en schulden je had en je post is in beheer bij je bewindvoerder. Je houdt je aan je sollicitatieplicht. Je denkt dus dat je goed bezig bent. Hoe kan het dan dat de rechter de schuldsanering toch stopzet of jou de schone lei weigert?

Een kritische blik op de situatie
Je krijgt van te voren van de rechter te horen wat de reden is van de afwijzing, stopzetting of de weigering van de schone lei. Wij bekijken de zaak samen nog eens grondig, kunnen je helpen met de voorbereiding bij het beroep en maken een reële inschatting. Mogelijk kunnen wij erger voorkomen. Het kan ook zijn dat de rechter nieuwe voorwaarden aan je oplegt of dat de regels worden aangescherpt.

Vragen staat vrij
Een mailtje of telefoontje naar ons kantoor is vrijblijvend en kan nooit kwaad. En weet: met Velthuizen Advocatuur sta je er niet alleen voor.