Een schone lei: wat is dat?

In de schuldsanering probeer je zoveel mogelijk schulden af te lossen. Een schone lei houdt in dat het restant van de gemaakte schulden niet meer op te eisen is door de schuldeisers.

Hoe lang duurt het voordat ik de schone lei krijg?
In principe duurt de schuldsanering volgens de WSNP drie jaar waarbij je je aan een aantal regels moet houden. Als dit lukt dan krijg je een schone lei. Zo niet dan zet de rechter de schuldsanering stop en staan ook de schuldeisers weer op de stoep.

Verplichtingen nakomen
Om een schone lei te krijgen is het niet alleen belangrijk om geen nieuwe schulden te maken, bijvoorbeeld door een huurachterstand op te lopen of door ‘rood’ te staan, tijdens de schuldsanering. Belangrijk is ook dat je alle verplichtingen die de WSNP oplegt, nakomt. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er geen achterstand mag zijn in de vaste storting (aflossing) op de boedelrekening.

Geldt de schone lei voor alle schulden?
Als je bijvoorbeeld nog geldboetes open hebt staan of een schadevergoeding moet betalen aan een slachtoffer dan moet je dit nog steeds doen nadat je de schone lei krijgt. Ook kan het zijn dat je, na het krijgen van de schone lei, voor bepaalde toeslagen (bijvoorbeeld huursubsidie) niet in aanmerking komt omdat de belastingdienst nog oude schulden met je wil verrekenen.

Nog een uitzondering: de hypotheekschuld
Uitgangspunt bij schuldsanering is dat de eigen woning moet worden verkocht. Als de eigen woning is verkocht tijdens de schuldsanering, valt de restschuld gewoon onder de schone lei. Soms maakt de rechter op deze regel een uitzondering als bijvoorbeeld het huis ‘onder water staat’; wat wil zeggen dat de hypotheek aanzienlijk hoger is dan de opbrengst bij verkoop van het huis. Niet verkopen betekent dan wel dat je tijdens de schuldsanering gewoon je hypotheekschuld moet blijven aflossen en dat je na verkrijging van de schone lei hiermee moet verdergaan.

Elke situatie is anders
Wij spreken uit ervaring en wij hebben voorbeelden genoeg. Toch is elke situatie weer anders. Daarom bekijken wij de zaak altijd van alle kanten proberen erger te voorkomen. Krijg je geen schone lei van de rechter of zijn er andere vragen? Bel of mail naar ons kantoor. Vragen staat vrij!

Zie ook: Schulden? Daar ben je toch binnen drie jaar van af?