Partner alimentatie: het houdt toch een keer op!?

Twaalf jaar lijkt een lange tijd om na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, alimentatie van een ex-partner te ontvangen. De alimentatieontvanger krijgt immers meer dan genoeg voorbereidingstijd om in het eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Uit ervaring weten wij dat het soms toch mogelijk is om een verzoek tot verlenging bij de rechter in te dienen. Bijvoorbeeld als door het gemis van de bijdrage de alimentatieontvanger niet meer in staat is om alle vaste lasten te betalen.

Inkomensdaling
Stel dat je binnen afzienbare tijd een AOW-uitkering gaat ontvangen of met pensioen gaat maar dat het niet aannemelijk is dat je in de tussentijd nog werk kan vinden. Of je hebt de zorg voor een kind met een handicap of beperking waarbij de combinatie zorg en werk niet zo makkelijk, zo niet onmogelijk is. Zo zijn er nog meer situaties denkbaar waarbij de inkomensdaling van de ontvangende ex-partner ineens schrikbarend groot kan zijn.

Wel of geen maximum
Voor 1994 bestond er geen maximum voor de duur van partneralimentatie. Pas vanaf dat jaar heeft de wetgever bepaald dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie automatisch afloopt na de afgesproken termijn. Meestal is dit maximaal twaalf jaar maar als er bijvoorbeeld geen kinderen in het spel zijn dan houdt de rechter de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan als alimentatietermijn. Overigens doet de rechter dit meestal alleen als het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet langer dan vijf jaar heeft geduurd.

Uitzonderingen
Verlenging van de alimentatietermijn kan alleen in uitzonderlijke situaties. De rechter ziet streng toe op de toepassing van een mogelijke verlenging. Het uitgangspunt is nu eenmaal dat het niet redelijk is om de alimentatieverplichting zonder limitering voort te laten bestaan. De rechter houdt rekening met alle omstandigheden. Zoals de financiële situatie van alimentatieontvanger en ook bijvoorbeeld in hoeverre de behoefte aan een bijdrage nog verband houdt met het huwelijk. Waar de rechter zeker naar kijkt is of alles is gedaan wat redelijkerwijs mag worden verwacht om financieel zelfstandig te worden.

Denkt u dat er in uw geval sprake is van een uitzonderlijke situatie of heeft u andere vragen? Maak dan een afspraak; een mailtje of telefoontje naar ons kantoor is vrijblijvend en kan nooit kwaad.