Advocaat

Mr Velthuizen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden insolventierecht en (jeugd)stafrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op die rechtsgebieden.