yigit

Specialismen: personen-en familierecht, bestuursrecht en strafrecht

Mr. K. Yigit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemeen praktijk (bestuursrecht, civiel recht, strafrecht);
  • Personen- en Familierecht;
  • Sociaal-zekerheidsrecht (sociale voorzieningen, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen);
  • Strafrecht (financieel economisch-,  fiscaal-, internationaal-  en jeugdstrafrecht)

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgende de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Kudret Yigit

Kudret Yigit studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij begon haar loopbaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als procesvertegenwoordiger heeft Kudret het standpunt van de IND bij de rechtbank verdedigd op het gebied van verblijfsvergunningen. Sinds 2007 werkt zij als advocaat in de Zaanstreek en is in 2013 partner geworden bij Velthuizen Advocatuur.

Kudret heeft de Grotius Specialisatieopleiding Bestuursrecht met succes afgesloten. Op dit gebied mag zij zich daarom één van de weinige echte specialisten in Zaandam noemen. Kudret adviseert en procedeert op alle gebieden van het bestuursrecht zoals een door de overheid opgelegde dwangsom of boete, intrekking of weigering van een vergunning of uitkering. Tevens behartigt zij de belangen van cliënten bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning of bij het wijzigen van een bestemmingsplan.

Daarnaast is Kudret  gespecialiseerd in de juridische afhandeling van alle familierechtelijke zaken. Hierbij gaat het veelal om echtscheidingen, ontbinding geregistreerd partnerschap of beëindiging van een relatie met of zonder samenlevingscontract. Een echtscheiding is altijd een emotionele periode. Met haar inlevingsvermogen kan zij u de juiste ondersteuning bieden.

U kunt bij Kudret ook terecht voor strafzaken. Op dit gebied heeft zij jarenlang ervaring en deskundigheid opgebouwd. Kwaliteit is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Kudret brengt de juridische knelpunten tot de essentie terug en kijkt met een breed vizier naar wat nodig is om uw zaak zo goed mogelijk op te lossen. Een helder advies over uw juridische positie en een duidelijke strategie stellen u in staat weloverwogen keuzes te maken.  Haar kwaliteiten zijn: doortastend, meelevend, zorgvuldig en deskundig.

E-mail: k.yigit@velthuizenadvocatuur.nl

Direct contact